پروژه ۶ – نمای داخلی

344

Hours of Work

March 2015

Construction Date

820ft

Surface Area

44.000$

Budget

نمای داخلی

نمای داخلی ساختمان را با سنگ های ساختمانی سنگبری امام حسین (ع) با زیبایی تزئین نمائید.